ES INVESTICIJOS

ES INVESTICIJOS į UAB „Dauksta“

Uždaroji akcinė bendrovė „Dauksta“, vykdanti spaudos ant tekstilės gamybą ir prekių iš tekstilės pardavimą, įgyvendina projektą „Produkto sukūrimas serijinei gamybai skaitmeninės
spaudos ant tekstilės technologija“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti universaliai pritaikomą ir personalizuojamą produktą sporto / sveikatos palaikymo poreikiams, pritaikytą serijinei gamybai skaitmeninės spaudos ant tekstilės technologija. Žiedinės Ekonomikos modelio principo panaudojimas. Projekto metu kuriamu naujo produkto ir jo pakuotės dizainu siekiama suteikti konkurencinį pranašumą įmonei atveriant naują pardavimų nišą, didinant parduodamų produktų vertę per dizaino teikiamą pridėtinę vertę.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“.

Projekto finansavimas – 7 500 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-08 iki 2021-11.

Parašykite komentarą

Close Menu